karrier

Képzéseink

Hajózási Technikus képzés

A Hajózási Technikus képzés (nem hajóvezetői tanfolyam) ajánlott minden fiatal számára, akit érdekelnek a vízi tevékenységek, a hajótípusok és a hajózási módszerek. Javasolt továbbá azoknak, akiket foglalkoztatnak a különböző gépi berendezések és működésük, nem utolsó sorban a környezetvédelem területe.

 

Helyszín: Siófoki SZC Baross Gábor Technikum és Szakképző Iskola, illetve a BAHART hajói és javító bázisa. (Siófok)

A tanfolyam időtartama: 1 év

Részvételi díj: -

Tanfolyamon való részvétel és vizsgára bocsátás feltételei:

 • Képzési Szerződésben foglaltak elfogadása és aláírása
 • Érettségi bizonyítvány
 • Igazolás orvosi egészségügyi alkalmasságról
 • Jelentkezési lap megküldése
 • Úszástudás

Tantárgyak:

 • Munkavállalói ismeretek
 • Munkavállalói idegen nyelv
 • Villamos alapismeretek
 • Gépészeti alapismeretek
 • Tűz-, munka- és környezetvédelem
 • Matróz alapismeretek
 • Navigációs alapismeretek
 • Hajók és hajózási módszerek
 • Áru-, és rakodástechnika, (személyhajózási ismeretek)
 • Rádiókezelési ismeretek
 • Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia
 • Jog- és biztonságtechnika
 • Hajógéptan
 • Hajóüzemi rendszerek
 • Hajóépítés- és szerkezettan
 • Hajófelszereléstan
 • Hajózástan
 • Radar és szimulációs hajózás
 • Vonalismeret

A szakképesítéssel betölthető munkakörök:

 • Matróz
 • Matróz-gépkezelő

A szakma ismertetése:

Közlekedés és szállítmányozás ágazat képzése, amely a technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

A hajózási technikus önállóan és biztosan tudja kezelni a hajók kikötő berendezéseit, ismeri a kötél kezelési munkafolyamatokat. Tisztában van az indulási, fordulási, érkezési és tolatmány/vontatmány kezelési manőverekkel, valamint a horgonyzási manőverrel is. Önállóan képes a hajó gépházi és fedélzeti munkáiban részt venni. Gyakorlottságától függően, önállóan vagy felügyelet mellett vesz részt a hajó állagmegóvási, karbantartási és javítási munkáiban. A vízből mentés mellett alkalmazás szintű tudással rendelkezik a lékesedési- és tűzriadó esetén szükséges teendőkről is. Tisztában van a hajó stabilitását befolyásoló tényezőkkel, döntéseket tud hozni az utas- és rakománykezelési kérdésekben.

Kompetenciaelvárás:

Csoportos munkavégzésnél képes kollégái irányítására a fedélzeti és gépházi munkafolyamatoknál, határozott személyiség, önállóság, önfegyelem, felelősségtudat.

A szakképesítéssel rendelkező:

 • képes a hajót tisztán és karbantartani, kezeli a hajók kikötői berendezéseit, ismeri a kötél kezelési munkafolyamatokat,
 • bekapcsolódik az indulási, fordulási, érkezési, tolatmány/vontatmány kezelési, horgonyzási manőverek végrehajtásába,
 • képes a szolgálati/mentőcsónakot vízre tenni és irányítani, szakszerűen és önállóan, lélekjelenlétét megőrizve végrehajtani a vízből mentés műveleteit,
 • tud németül vagy angolul kommunikálni, valamint ismeri és érti a hajózási szaknyelvet,
 • ellátja a hajók takarítási és alap fedélzeti karbantartási munkafolyamatait,
 • ellenőrzi a hajók gépi berendezéseinek működtetését, a gépek és berendezések üzemi paramétereit,
 • képes a hajó elektromos, cső és egyéb kiszolgáló rendszereinek esetleges hiba felismerésére, valamint irányítás alatt a helyszínen elhárítható hibák kijavítására,
 • alkalmas a hatósági okmányok (hajó és személyzet okmányainak) naprakészen tartására, a hajózásra vonatkozó, hatósági szabályok betartására, idegen nyelvű kommunikációra.

Egyéb információ:

 • szeptemberi kezdés esetén a záróvizsga következő év októbere,
 • felnőttek nappali rendszerű szakmai oktatása, melynek a bemeneti követelménye az érettségi és az egészségügyi alkalmasság,
 • a szakképzés lehetőséget biztosít a szakmát szerezni vágyó, vagy magukat átképezni kívánó felnőttek számára is,
 • az ágazati alapképzés során a korábbi tanulmányok, megszerzett ismeretek és gyakorlat beszámítható, a képzési idő a beszámítás alapján rövidülhet,
 • ágazati alapképzéssel együtt közel 950 óra képzés, melynek 517 óra gyakorlati képzés a BAHART hajóin és hajójavító bázisán, a képzett és gyakorlott hajóparancsnokok és hajógépészek közreműködésével,
 • az elméleti oktatás a Siófoki Szakképzési Centrum Baross Gábor Technikum és Szakképző Iskolájában lesz
 • a képzés végén államilag elismert hajós technikus képzés szerezhető,
 • a konkrét indulásról kellő időben a BAHART honlapján, továbbá a Szakképzési Centrum felületein, valamint a sajtón keresztül is tájékoztatjuk az érdeklődőket,
 •  a képesítés megszerzése után a BAHART-nál munkaviszonyt vállaló hallgatókkal támogatási/tanulmányi szerződést is kötünk.

Jelentkezés és bővebb felvilágosítás:

Turcsik Gábor

hajózási üzemeltetési igazgató

Balatoni Hajózási Zrt.

8600 Siófok, Krúdy sétány 2.

www.bahart.hu

turcsik.gabor@bahart.hu

84/312-144/106 mellék                                                                                       

 

Biztonsági Alapképzés

A tanfolyam időtartama:  3 nap, 27 órában

Részvételi díj: 50.000.- Ft

A képzés célja, hogy lehetővé tegye az Európai Unió vízi útjain szolgálatot teljesítő fedélzeti személyzet kezdő szintű képesítéseihez szükséges kompetenciák elsajátítását, a gyakornok képesítés bejegyzését és az első hajós szolgálati könyv kiállítását, a hajózási képesítésekről szóló 12/2022. (IV.14) ITM rendeletbe foglaltak szerint. A képzés célja továbbá, hogy a jelöltek munkába állásuk előtt ismerjék meg, és sajátítsák el fedélzeten dolgozók alapvető biztonsági ismereteit, a matrózok legfontosabb feladatait, valamint legyenek tisztában a munkába állás legfontosabb szabályaival, és a fedélzeten dolgozók feladatkörével. A képzésnek kiterjed a gyakornok által végezhető valamennyi biztonságot érintő elem gyakorlati végrehajtási képességének biztosítására, az alapvető hajós tevékenységek és szolgálati viszonyok megismerésére, valamint a gyakornok kötelezettségeire és jogaira.

A képzési program megfelel az úszólétesítmények fedélzetén dolgozók alapvető biztonsági oktatásának szabványaiba foglaltaknak (CESNI 2021-I-1 határozat).

Tanfolyamon való részvétel és vizsgára bocsátás feltételei:

 • Képzési Szerződésben foglaltak elfogadása és aláírása
 • betöltött 16. életév
 • igazolás orvosi egészségügyi alkalmasságról
 • jelentkezési lap megküldése
 • a tanfolyamdíj befizetése

Tantárgyak:

 • Életmentő készülékek használata a fulladás megelőzésére
 • Különleges munkakörnyezet a vízi jármű fedélzetén
 • Tűzoltás a hajó fedélzetén  
 • Zaj által okozott kockázatok a fedélzeten
 • Veszélyes anyagok kezelése vízi jármű fedélzetén
 • Alapvető elsősegélynyújtási intézkedések
 • Szabványosított kommunikációs kifejezések

Belvízi matróz képzés

A tanfolyam időtartama- 5 nap, 40 órában

Részvételi díj: 150.000.- Ft

A képzés célja az úszólétesítményeken szolgálatot teljesítő  fedélzeti személyzet kezdő szintű képesítéseihez szükséges kompetenciák elsajátítása, valamint a hivatásos hajós képesítésekről szóló 12/2022. (IV.14) ITM rendelet 5. § meghatározott az Európai Unió víziútrendszerével összeköttetésben nem lévő vízterületeken, hajózható tavakon a magyar lobogó alatt közlekedő hajók fedélzetén ellátható szolgálathoz matróz  képesítés megszerzése .

A képzés célja továbbá, hogy a jelöltek munkába állásuk előtt ismerjék meg, és sajátítsák el fedélzeten dolgozók alapvető biztonsági ismereteit, a matrózok legfontosabb feladatait, valamint legyenek tisztában a munkába állás legfontosabb szabályaival, és a fedélzeten dolgozók feladatkörével. A képzési program elvégzése tegye lehetővé a fedélzeti személyzet kezdő szintű képesítéseihez szükséges kompetenciák elsajátítását, valamint a hivatásos hajós képesítésekről szóló 12/2022. (IV.14) ITM rendelet ( továbbiakban:  Képesítési rendelet) 5. § szerint a hajózható tavakon alkalmazni kívánt hajós munkavállaló matróz beosztásban való foglalkoztatását.

 

A képzés kiterjed a matrózok által végezhető valamennyi tevékenység elvégzésének/végrehajtásának gyakorlati szintű megismerésére, a feladatok biztonságos végrehajtásához szükséges kompetenciák megszerzésére, az alapvető hajós tevékenységek és szolgálati viszonyok megismerésére, valamint a matróz kötelezettségeire és jogaira.

A képzési program megfelel az úszólétesítmények fedélzetén dolgozók alapvető biztonsági oktatásának szabványaiban, valamint a Képesítési rendelet 2. mellékletében foglaltaknak.

Tanfolyamra való felvétel és vizsgára bocsátás feltételei:

 • Képzési Szerződésben foglaltak elfogadása és aláírása
 • betöltött 18. életév
 • igazolás orvosi egészségügyi alkalmasságról
 • tanfolyamon való részvét
 • a tanfolyamdíj befizetése

Tantárgyak:

 • Életmentő készülékek használata a fulladás megelőzésére
 • Különleges munkakörnyezet a vízi jármű fedélzetén
 • Tűzoltás a hajó fedélzetén  
 • Zaj által okozott kockázatok a fedélzeten
 • Veszélyes anyagok kezelése vízi jármű fedélzeté
 • Alapvető elsősegélynyújtási intézkedések
 • Szabványosított kommunikációs kifejezések
 • Jogszabályok, szabályzatok ismerete

Személyhajózási szakértő (Uniós)

A tanfolyam időtartama- 2 nap, 16 órában

Részvételi díj: 80.000.- Ft

A képzési program elvégzése lehetővé teszi az Európai Unió vízi útjain a hajón szolgálatot teljesítő munkavállalók számára a személyhajók fedélzetén vészhelyzetben szükséges intézkedések megtételéhez szükséges kompetenciák elsajátítását, a „Személyhajózási szakértő” uniós képesítés kiállítását, a hajózási képesítésekről szóló 12/2022. (IV.14) ITM rendeletbe foglaltak szerint.

A képzés célja továbbá, hogy a személyhajózási szakértő képes legyen a biztonsági utasításokat alkalmazni és az utasok védelméhez szükséges intézkedéseket általánosságban meghozni, különösen vészhelyzetekben (pl. kiürítés, sérülések, ütközés, fennakadás, tűz, robbanás vagy egyéb olyan helyzetek, amelyek pánikot kelthetnek), ideértve a fogyatékkal élő személyek és a csökkent mozgásképességű személyek számára az 1177/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletében foglalt képzési követelményeknek és oktatásnak megfelelően nyújtandó közvetlen segítséget is. A személyhajózási szakértő legyen képes az alapszintű angol nyelvű kommunikációra. A személyhajózási szakértő megfelel az 1177/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet utasjogokkal kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó követelményeinek. A képzés kiterjed a személyhajózási szakértő által végezhető valamennyi tevékenység elvégzésének/végrehajtásának gyakorlati szintű megismerésére, a feladatok biztonságos végrehajtásához szükséges kompetenciák megszerzésére.

A képzési program megfelel a hajózási képesítésekről szóló 12/2022. (IV.14) ITM rendeletbe foglaltaknak.

Tanfolyamra való felvétel és vizsgára bocsátás feltételei:

 • Képzési Szerződésben foglaltak elfogadása és aláírása
 • betöltött 16. életév
 •  legalább 6 havi nagyhajón, vagy személyhajón szerzett hajózási gyakorlat
 •  tanfolyamon való részvétel
 • a tanfolyamdíj befizetése

Tantárgyak:

 • Az életmentő felszerelések használatának megszervezése
 • Biztonsági utasítások alkalmazása
 • A szükséges intézkedések megtétele az utasok általánosságban és vészhelyzetekben való védelme érdekében
 • Segítség nyújtása és utasítások adása annak érdekében, hogy a fogyatékkal élő és a csökkent mozgásképességű utasok biztonságosan be tudjanak szállni, a fedélzeten tudjanak tartózkodni    és ki tudjanak szállni
 • A biztonsággal kapcsolatos problémák kommunikálása alapszintű angol nyelven
 • Segítségnyújtás az utasoknak az utasok jogai tekintetében