Új hajó vásárlása - változás a bérleti szerződésben szereplő hajó adataiban

Amennyiben Ön a megkötött és érvényes kikötőhelybérleti szerződésétől eltérő hajóval szeretné igénybe venni vitorláskikötői szolgáltatásainkat, – például új hajót vásárolt – mindenképpen szükséges a bérleti szerződés módosítása. Ezt az igényét a BAHART Ügyfélközpont felé kell jeleznie.

BAHART Ügyfélközpont

Bérlő részéről kezdeményezett kikötőhely bérleti szerződés módosítása esetén BAHART minden esetben az adott évi vitorláskikötői díjszabásnak megfelelő szerződéskötési díjat számít fel.

Új hajó vásárlási szándék esetén mindenképpen jelezze előzetesen a BAHART Ügyfélközpont felé a hajó pontos méreteit és típusát. Munkatársaink a szükséges egyeztetést követően visszajeleznek, hogy az új hajó elhelyezése a kikötőhelyen megoldható-e. Amennyiben az új hajó méreteinek változása a szolgáltatások díját is érinti, a szerződés módosításának feltétele a szerződésmódosítási díjon felül a többlet szolgáltatási díjak megfizetése is.

BAHART kizárólag a hajó tulajdonosával vagy üzembentartójával köt szerződést. A szerződés módosításához szükséges a hajó tulajdonviszonyának igazolására alkalmas, a Bérlő nevére szóló hajólevél becsatolása. Amennyiben a bejelentés időpontjában a tulajdonjog bejegyzése még nem történt meg a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál, a szolgáltatási szerződés módosításához ideiglenesen elfogadható az adásvételi szerződés másolata is. A szerződéskötés szempontjából nem releváns adatok, mint például a vételi ár, a szerződésből kitakarhatók. Ebben az esetben a kikötőhely bérleti szerződés BAHART által történt kiállításától számított 30 nap áll rendelkezésére a szerződő fél nevére kiállított, érvényes hajólevél megküldésére. Ennek elmulasztása esetén BAHART a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondja.

Több tulajdonos esetén minden tulajdonosnak nyilatkozni kell arról, ki jogosult a szerződéskötéssel kapcsolatos ügyben eljárni, aki a szerződésen, mint szerződő fél – Bérlő – kerül feltüntetésre, így egy személyben jogosult a szerződés aláírására. Az ügyintézéshez szükséges nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni és megküldeni, ahány tulajdonosa van a hajónak.

Amennyiben Ön nem tulajdonosként, hanem üzembentartóként szeretne szerződni a BAHART-tal, akkor szükséges az üzembentartói jogviszonyt bizonyító, az Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály Hajóüzem Biztonsági és Regiszteri Osztály által kiállított határozat benyújtása, vagy charter management szerződés csatolása.

A hajó üzemképesség érvényességi idejének változása esetén (például lejárt hajó okmány megújítása) kérjük, küldje meg az új, érvényes hajólevél másolatát a marina@bahart.hu emailcímre.